OVER ONS

Slopen van bouwwerken.
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw.
Sanering en overig afvalbeheer.
Het verrichten van verschillende diensten, met name op het gebied van
bouw-, sanering- en onderhoudswerkzaamheden, waaronder het verrichten
van sloopwerken, renovatie- en bouwwerkzaamheden, asbestsanering en
schoonmaakwerkzaamheden, alsmede het verrichten van bemiddeling- en
advieswerkzaamheden op voormeld gebied.

Contact


Wijkermeerweg 72 , 1948 NX Beverwijk


info@ceomultidienstenbv.nl


+31 (0) 636134610 / +31 (0) 251296939